Sau khi đăng ký cảnh báo sốt rét Căn hộ Condotel, Hiệp hội Bất động sản Hồ Chí Minh (HoREA) cho rằng với nguồn cung cấp khoảng 16.000 khách sạn căn hộ, tương lai sẽ tăng hơn 30.000 căn hộ, các cơ quan quản lý cần phải đưa ra các giải pháp cụ thể để nghiên cứu các trường hợp báo cáo trường hợp nguy hiểm. The following posts will be given to 6 suggestions to change the apartment condotel Condotel that you can be referenced.

Những biện pháp tránh trường hợp “cầu đủ cung” Condotel

Một is: Hiệp hội Bất động sản Hồ Chí Minh đề xuất nhà đầu tư khi mua căn hộ Condotel được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và quyền sử dụng đất có thời hạn từ 50 – 70 năm. If the most expaces will use, if the first investment will need to use Gia hạn theo luật định.

can-ho-Condotel

avoid issue case with Condotel Condotel

Hai là: Tạo điều kiện cho các hàng khác mua Condotel miễn phí để đầu tư. Múc target as to add an account and additional additional capital capital of Condotel, đồng thời tạo ra các điều kiện cho sự nghiệp kinh doanh của ngành du lịch.

Ba là: Chủ đầu tư dự án Condotel có trách nhiệm bố trí đầy đủ mọi thông tin về căn hộ Condotel của hộ gia đình và quyền sử dụng đất có thời hạn trong nhiều năm khi sản phẩm này được bán cho các nhà đầu tư thứ lớp để tránh nhầm lẫn, và những tranh chấp, điều kiện có thể xảy ra sau.

Bone là: Các lệnh bắt buộc phải có công khai trang web bạch bạch cho căn hộ, quản lý chi phí trong kinh doanh của bạn, các quyền ưu tiên mà đầu tiên sẽ được cấp bậc at least rent apartment.

Year is: Cần phải có các chế độ pháp lý để bắt buộc dự án Condotel đầu tiên của Condotel phải đảm bảo rằng lợi ích của cam kết bảo đảm việc thực hiện cam kết mà không cần phải hứa với điều đó, sau đó sẽ bỏ mặc các điều khoản mặc định the first investment.

Sáu là: Tạo ra hành lang pháp lý thật sự vững chắc về việc khai thác, kinh doanh căn hộ Condotel sau khi hết hạn cam kết lợi nhuận, thường là khoảng 8 – 12 năm để hủy bỏ tâm trí hoang mang, lo sợ for the first federated.

thua-ngu-cung-can-ho-condotel

căn hộ Condotel và những căn lo

Những giải pháp được đưa ra ít nhất là vấn đề về căn hộ Condotel

With six solution of this Estate of a Ho Chi Minh City, hy vọng trong thời gian tới tất cả các giao dịch, mua căn hộ Condotel nhận được sự quan tâm và thực hiện nghiêm túc các đầu tư cho khách hàng hàng đầu, nhà đầu tư có thể biết hơn khi đầu tư kinh doanh loại căn hộ này.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here