Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết điều chỉnh đầu tư và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) 3 địa phương: Thành Phố Hà Nội, Thành Phố Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng.

Quy hoạch đất đến năm 2020 như thế nào?

Cụ thể, theo quy hoạch, đến năm 2020 Hà Nội có 174.429 ha đất nông nghiệp trồng trọt, chiếm 51,93% diện tích đất toàn thành phố; đất phi nông nghiệp & trồng trọt là 159.716 ha, chiếm 47,55; đất đô thành 43.573 ha, chiếm 12,97%.

ảnh minh họa

đọc thêm mua đất nền dự án tại long biên tại đây

Đến năm 2020 Thành Phố Hải Phòng có 71.805 ha đất NNTT, chiếm 45,76% diện tích đất toàn thành phố; đất phi nông nghiệp & trồng trọt là 83.249 ha, chiếm 53,06%; đất khu kinh tế 22.540 ha, chiếm 14,37 %; đất đô thị 35.402 ha, chiếm 22,56%.

Với tỉnh Lâm Đồng, đến năm 2020 tỉnh có 896.811 ha đất nông nghiệp & trồng trọt, chiếm 91,67% diện tích quy hoạnh đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp trồng trọt là 74.987 ha, chiếm 7,66%; đất chưa sử dụng 6.536 ha, chiếm 0,67%; đất đô thị 81.495 ha, chiếm 8,33%.

nhà nước đề xuất kiến nghị Ủy Ban Nhân Dân 3 bản địa trên xác định ranh giới và công khai diện tích quy hoạnh đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần đảm bảo nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực,

Trước hết là nguồn chi phí nhà nước đảm bảo quyền lợi giữa các xung quanh vị trí có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, Thương Mại & Dịch Vụ với những địa điểm bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp tương thích để giảm ngân sách sản xuất, tăng nguồn thu, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tưhạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các xung quanh vị trí.

bên cạnh đó, điều hành, sử dụng đất theo như đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đặc biệt là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung chuyên sâu cho nâng tầm phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nâng tầm phát triển Dịch Vụ Thương Mại, đô thành để tăng nguồn thu cho ngân sách;

Đẩy mạnh việc bán đấu giá quyền sử dụng đất; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, giải quyết và khắc phục thực trạng bỏ phí đất đã giao và cũng đã cho thuê; tổ chức triển khai quản lý và điều hành, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thành, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp & trồng trọt nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất;

Giải quyết và khắc phục thực trạng không thể cân bằng trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các kiến nghị về bảo đảm môi trường tự nhiên…

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn ngừa và giải quyết kịp thời các phạm luật trong thực thi đầu tư và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

kiên quyết không xử lý bàn giao đất, dịch vụ cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất so với các trường hợp không còn trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giải quyết các trường hợp đã được bàn giao đất, dịch vụ cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here