TP.HN sắp có thêm một tuyến đường mới có chiều rộng mặt phẳng cắt ngang 50m, và chiều dài khoảng 9km nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường vành đai IV.

mới gần đây, Ủy Ban Nhân Dân TP Hà Nội đã ban hành quyết định hành động số 5954/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường chính đô thị nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường vành đai IV, tỷ lệ 1/500.

Theo thông tin được biết, địa thế con đường mới này thuộc địa giới hành chính các xã Tráng Việt, Mê Linh, Tiền Phong, Văn Khê (huyện Mê Linh) và xã Kim Chung (huyện Đông Anh).

toàn bộ bề rộng mặt cắt ngang đường theo đầu tư và quy hoạch và tối thiểu khoảng 50m bề rộng. Điểm đầu giao với đường vành đai IV, điểm cuối giao với đường Võ Văn Kiệt, chiều dài tuyến khoảng 9km. Trên toàn con đường mới có 3 nút giao thông khác mức gồm điểm giao thông với đường vành đai IV, đường vành đai 3,5 và đường Võ Văn Kiệt.

thời gian lập quy hoạch xác lập chỉ giới đường đỏ không quá 6 tháng kể từ khi nhiệm vụ được duyệt (không kể thời khắc thẩm tra, trình duyệt). Thiết kế cắm mốc giới trong khoảng 30 ngày sau lúc chỉ giới đường đỏ con đường được Ủy Ban Nhân Dân TP phê duyệt.

Để triển khai dự án này, UBND TP. Hà Nội giao Viện quy hoạch thiết kế xây dựng TP.HN có trách nhiệm lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ, tổ chức lựa chọn đơn vị chức năng có tư cách pháp nhân theo quy chế để lập hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến phố theo đúng nhiệm vụ được UBND Thành Phố phê duyệt. Cùng theo đó liên hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại bản địa có tuyến phố trải qua.

không chỉ có thế, các Bộ, ngành, UBND huyện Đông Anh và Mê Linh có nghĩa vụ và trách nhiệm liên hợp, cung cấp tin tức, tài liệu, số liệu liên quan để Viện quy hoạch xây dựng TP.Hà Nội làm cơ Sở điều tra nghiên cứu, xác lập chỉ giới đường đỏ con phố đảm bảo khớp nối, thống nhất với quy hoạch, Dự Án BĐS đầu tư có tương quan trong khoanh vùng nghiên cứu và điều tra.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here